Deel deze baan

Service (Delivery) Manager

Datum:  23-sep-2022

Iedere dag nemen duizenden mensen de bus of de tram naar hun werk, naar school of om een tripje te plannen. De Lijn brengt hen graag naar hun bestemming. Dat doen we met ongeveer 8000 collega’s die iedere dag het beste van zichzelf geven.
De Lijn wil een betrouwbare en performante partner zijn voor aantrekkelijke en toekomstgerichte mobiliteitsdiensten. Samen met de Vlaamse overheid bouwt De Lijn het mobiliteitsbeleid van morgen uit, met de focus op elektrificatie, digitalisering en nieuwe ecosystemen.

 

Hoofdtaken

 

Service delivery management = Verzekeren van een degelijke en vlot functionerende werking van de services met een zeer hoge tevredenheid van de klantzijde, binnen een meerjarenstrategie.

Opmaak en aansturing van de hiervoor nodige contracten met IT-dienstverlener(s) :

 • Bepalen van de managed service aanpak
 • Definiëren van het dienstencontract, incl SLA’s en KPI’s
 • Bewaken van de performantie conform vermelde SLA en KPI
 • Periodieke evaluatie van de managed service en voorstellen van mogelijke verbeteringen
 • Specifieke aandacht voor zaken zoals performance management, capacity management en business continuity
 • Voorbereiding/coördinatie/communicatie in het kader van wijzigingen
 • Coördineren van de samenwerking tussen de dienstverlener en De Lijn
 • Garanderen dat de dienstverlening en ondersteunde oplossingen evolueren en in lijn blijven met de behoeften
 • Quality assurance verzekeren door :
  • Continue monitoring
  • Problem management
  • Periodieke validatie van performance en capacity
  • Periodieke validatie van business continuity en DRP capabilities
  • Periodieke validatie van compliance met De Lijn security policies
  • Periodieke validatie van compliance met De Lijn infrastructuur en technologie standaarden
  • Planning en uitvoering van evolutief onderhoud

 

 

Je garandeert dat de managed service correct en volgens de behoeften wordt uitgevoerd door het inrichten. Daarnaast organiseer je de samenwerking rond de (managed) service: nauwe samenwerking met de dienstverlener, projecten bij De Lijn en infrastructuurteams om te komen tot een degelijke en continue verbeterende dienstverlening.

 

Je staat in voor het initiëren en coördineren van wijzigingen of nieuwe projecten om de diensten te verbeteren en te laten evolueren en om andere veranderingsinitiatieven binnen De Lijn te ondersteunen.

 

Rapporteren over de performantie in het kader van service (delivery) management:

 • Maandelijks rapporteren over stavaza mbt service delivery, incl budget, SLA’s…
 • Periodiek rapporteren over compliance met standaarden en veiligheidsbeleid
 • Het (proactief) signaleren van noden, risico’s , issues
 • Het formuleren van eventuele verbetervoorstellen in brede zin

 

 

Kennisoverdracht: overdragen van expertise en ervaring naar de organisatie om de kwaliteit van de IT-diensten continu te verbeteren:

 

 • Richtlijnen en procedures (laten) opstellen, verspreiden en toelichten
 • Structurele maatregelen voorstellen
 • Formuleren van adviezen
 • Samenwerken met projectmanagers en service manager

 

 

Indien de werking van het team of organisatie als geheel het vereist, kunnen er in overleg bijkomende verantwoordelijkheden toegekend worden.

 

 

 

Profiel

 • Kennisniveau gelijkwaardig aan Master of gelijkwaardig door ervaring
 • 3 jaar ervaring
 • Kennis van ICT-systemen
 • Kennis van de technieken van leidinggeven, project management en planningstechnieken.
 • Kennis van contract-, budget- en leveranciersbeheer.

 

  

Meer informatie

We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op 27/10/2022.

We ontvangen graag je CV en motivatiebrief.

Deze functie is een functie met uitvalsbasis in Mechelen.

 Deze selectieprocedure bestaat uit 3 stappen:

- verkennend gesprek

- assessment

- selectiegesprek met manager en HR

 

Voor functiegerelateerde vragen kan je contact opnemen met Mario Van Cutsem (mario.vancutsem@delijn.be), voor meer informatie over het sollicitatieproces met Tinne Van Hemeldonck (Tinne.vanhemeldonck.ext@delijn.be).

 

Bij De Lijn kijken we naar competenties en bieden we gelijke kansen aan iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etnische afkomst of nationaliteit.